DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Müzecilikte Teşhir ve Koruma Yöntemleri AR   316 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rukiye AKDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.RUKİYE AKDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, müzelerdeki eski eserlerin teşhir ve koruma yönetmelerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, müzecilikte teşhir ve koruma yöntemleri işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Müzelerde teşhir salonlarının nasıl olması gerektiğini açıklar.
2) Sergi salonlarında fiziksel risklerin azaltılması konusunu değerlendirir.
3) Müzelerde, depreme karşı alınacak önlemleri açıklar.
4) Konservasyon ve restorasyon konularını değerlendirir.
5) İnorganik, organik ve kompozit eserleri açıklar.
6) Eserler müzelere taşınırken dikkat edilecek hususları belirtir.
7) Koleksiyonların korunmasını gösterir.
8) Eski eserlerdeki periyodik bakımın önemini analiz eder.
9) Müzelerin eğitime katkısını açıklar.
10) Müzelerde hava ve nem faktörünü değerlendirir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Müzelerde teşhir salonları nasıl olmalı Kitap ve makale okuma Anlatım
2 Sergi salonlarında fiziksel risklerin azaltılması Kitap ve makale okuma Anlatım
3 depreme karşı alınacak önlemler Kitap ve makale okuma Anlatım
4 konservasyon ve restorasyon Kitap ve makale okuma Anlatım
5 inorganik, organik ve kompozit eserler Kitap ve makale okuma Anlatım
6 Eserler müzelere taşınırken nelere dikkat edilmeli Kitap ve makale okuma Anlatım
7 Koleksiyonların korunması Kitap ve makale okuma Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve makale okuma Yazılı Sınav
9 Müzelerin eğitime katkısı Kitap ve makale okuma Anlatım
10 Müzelerde hava ve nem faktörü Kitap ve makale okuma Anlatım
11 Müzelerde ışıklandırma Kitap ve makale okuma Anlatım
Ödev
12 Serginin anlaşılırlığı Kitap ve makale okuma Anlatım
Ödev
13 Sergileme elemanları Kitap ve makale okuma Anlatım
Ödev
14 Etnoğrafik eserlerin bakımı Kitap ve makale okuma Anlatım
Ödev
15 Yeni müzelerde depo ve teşhirler Kitap ve makale okuma Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve makale okuma Anlatım
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar