DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Teknolojiler II AR   350 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
'Prehistorik Teknolojiler I' dersi ile verilmiş olan teorik bilgilerin pratikteki durumlarını, arkeolojiden görseller ile vererek, konunun öğrencilerde, arkeoloji alanında kullanabilecekleri düzeyde pekişmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Prehistorik Teknoloji I dersinin temel bilgileri kısaca ele alındıktan sonra, öğrenciler, mimari, kap kacak yapımı, madencilik, dokumacılık gibi meslek gruplarında, prehistorik dönemlerdeki teknik özellikler ve gelişmeler açısından öğretilecek ve bu teknik gelişmelerin kendilerini sunuş nedenleri ve insan toplulukları açısından manaları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Prehistorik kap kacak teknolojileri hakkında genel bilgileri kavrar.
2) Prehistorik dönemlerin çanak çömlek pişirme tekniklerini kavrar
3) Çanak çömlek pişirmedei ateşin kontrolünün çok çeşitli yollarının olduğunu anlar
4) Taştan kapların veya diğer taştan fonksiyonel malzemelerin zamansal tanımlamalarına yönelik teknolojik özelliklerinden tahminler yapar.
5) Arkeolojik alanlarda tespit edilen çeşitli süs objelerinin teknik aşamalarından topluluğun gelişimine yönelik yorumlar yapar.
6) Arkeolojik olarak madenciliğin gelişim aşamalarını bağlamları içinde kavrar.
7) Hala geleneksel iş kolu olan sepetçiliğin gelişim aşamalarını gösterebilecek teknolojik değişimleri kavrar.
8) Aletlerin teknolojik değişimlerinden yola çıkarak dokumacılığın, geçmişte iş kolu haline gelişini ve sosyal örüntülerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin ve yarıyılın sorunu - Bronz Çağı Öncesi Yeni Teknolojiler Kitapta ilgili bölüm okunsun
2 Taş mimari Kitapta ilgili bölüm okunsun
3 Kerpiç mimari Kitapta ilgili bölüm okunsun
4 Kireç Kitapta ilgili bölüm okunsun
5 Pişmiş kil - çanak çömlek I Kitapta ilgili bölüm okunsun
6 Pişmiş kil - çanak çömlek II Kitapta ilgili bölüm okunsun
7 Pişmiş kil - çanak çömlek III Kitapta ilgili bölüm okunsun
8 Ara Sınav
9 Fırınlar Kitapta ilgili bölüm okunsun
10 Sepetçilik Kitapta ilgili bölüm okunsun
11 Dokumacılık ve aletleri Kitapta Kitapta ilgili bölüm okunsun
12 Taş kaplar ve diğer kaplar Kitapta ilgili bölüm okunsun
13 Boncuklar ve diğer süs objeleri Kitapta ilgili bölüm okunsun
14 Madencilik I Kitapta ilgili bölüm okunsun
15 Madencilik II Kitapta ilgili bölüm okunsun
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar