DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Roma Mimarisi I AR   453 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih GÜLŞEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFİKRET FATİH GÜLŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Roma Dönemi mimari yapılarının teknik, plansal ve işlevsel tüm yönleriyle öğretilmesi amaçlanır
Dersin İçeriği
Roma Dönemi mimari yapılarının taş ve duvar işçiliklerini, mimari yapı özelliklerini, teknik, plansal ve işlevsel tüm detaylarıyla öğretilmeyi içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Roma kronolojisi ve Roma İmparatorluğunun tarihi coğrafyasını ögrenir
2) Roma kültürünün dönemleri ve Roma mimarisinde yapı teknik ve malzemelerini kavrar
3) Roma mimarisinin kaynakları, Etrüsk tapınakları ve mezar yapılarını öğrenir
4) Roma dönemi mimari yapı elemanları, ve blok kaldırma araç ve gereçlerini öğrenir
5) Roma dönemi taşçı aletleri ve blok çıkartma ve işleme araç gereçlerini kavrar
6) Blokların kesilmesi, taşınması ve blokların bağlanması yöntemlerini kavrar
7) Roma tapınaklarını öğrenir
8) Roma konut mimarisi ve Roma evinin plan özelliklerini öğrenir
9) Roma hamamları ve yıkanma kültürünü öğrenir
10) Gymnasion'lar, agoralar, macellumlar, odeonlar ve pyriaterionlar mimarisini öğrenir
11) Roma tiyatrolarını öğrenir
12) Roma nekropolleri, Roma mezar tiplerini öğrenir
13) Stoa, porticus ve basilika yapılarını öğrenir
14) Bouleuterion ve curia yapılarını öğrenir
15) Genel değerlendirme yapılarak Roma mimarisinin özelliklerini kavrar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Roma kronolojisi ve Roma İmparatorluğunun tarihi coğrafyasını ögrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
2 Roma kültürünün dönemleri ve Roma mimarisinde yapı teknik ve malzemelerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
3 Roma mimarisinin kaynakları, Etrüsk tapınakları ve mezar yapılarını öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
4 Roma dönemi mimari yapı elemanları, ve blok kaldırma araç ve gereçlerini öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
5 Roma dönemi taşçı aletleri ve blok çıkartma ve işleme araç gereçlerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
6 Blokların kesilmesi, taşınması ve blokların bağlanması yöntemlerini kavrar Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
7 Roma tapınaklarını öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
9 Roma konut mimarisi ve Roma evinin plan özelliklerini öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
10 Roma hamamları ve yıkanma kültürünü öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
11 Roma tiyatrolarını öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
12 Roma nekropolleri, Roma mezar tiplerini öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
13 Stoa, porticus ve basilika yapılarını öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
14 Stoa, porticus ve basilika yapılarını öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav
15 Bouleuterion ve curia yapılarını öğrenir Kitap ve makale okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar