DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Suriye-Filistin Arkeolojisi II AR   464 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Chrıstopher Medwın EDENS
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CHRISTOPHER MEDWIN EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
MÖ ya. 2000-700 sürecindeki Levant'ın arkeolojisi hakkında öğrenmek
Dersin İçeriği
Orta ve Geç Bronz Dönemleri sırasında Levant'ın materyal yaşamı (mimari, sanat, metal, çömlekçilik, ölü gömme gelenekleri,vd.); MÖ 2.. bin sırasında ki uluslararası manzarada Levant'ın yeri; Bronz Çağı sonunda Doğu Akdeniz krizi; Demir Çağı Levant'ında yeni etnik-dil gruplarının ortaya çıkışı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Levant'ta askeri, dini ve yönetimsel mimariyi kavrar.
2) Levant'ta Orta ve Geç Bronz gömülerini tanır.
3) Levant'ta Orta ve Geç Bronz sanatsal geleneklerin gelişimini kavrar.
4) Levant Geç Bronz imparatorluklarının arkeolojik izlerini tanır.
5) Bronz Çağının sonunda sosyal çöküşün nedenleri hakkındaki tartışmaları kavrar.
6) Erken Demir Çağında yeni etniklerin ortaya çıkışını kavrar.
7) Levant Demir Çağı devletlerinin sanatı ve mimarisini tanır.
8) Levantlı devletler ve bölgesel imparatorluklar arasındaki kavrar.
9) Arkeolojik ve yazılı kanıtlar arasındaki ilişkileri kavrar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Levant'ın Orta Bronzu (MÖ. 2000-1550)- Kenaani kültürü ve politik organizasyon Kitapta ilgili bölüm okunsun
2 Levant'ın Orta Bronzu- şehir savunmaları Kitapta ilgili bölüm okunsun
3 Levant'ın Orta Bronzu- tapınak, saray ve mesken mimarisi Kitapta ilgili bölüm okunsun
4 Levant'ın Orta Bronzu- ölü gömme pratikleri Kitapta ilgili bölüm okunsun
5 Levant'ın Geç Bronzu (MÖ. 1550-1200)- bir imparatorluk çağı Kitapta ilgili bölüm okunsun
6 Levant'ın Geç Bronzu- mimari Kitapta ilgili bölüm okunsun
7 Levant'ın Geç Bronzu- materyal kültür Kitapta ilgili bölüm okunsun
8 Ara Sınav
9 Bronz Çağı sonu- Doğu Akdeniz'de kriz Kitapta ilgili bölüm okunsun
10 Erken Demir Çağı (MÖ. 1200-1050)- Suriye'de Orta Asur İmparatorluğu, Güney Levant'ta Mısır Kitapta ilgili bölüm okunsun
11 Fenike ve Filistin Kitapta ilgili bölüm okunsun
12 Arami Suriyesi Kitapta ilgili bölüm okunsun
13 İsrail ve Judah, Edom ve Moab Kitapta ilgili bölüm okunsun
14 İmparatorluğun dönüşü (MÖ. 9.-7.yy.)- Levant'ta Yeni Asurlular Kitapta ilgili bölüm okunsun
15 Tartışma Kitapta ilgili bölüm okunsun
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar