DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yaylı Çalgılar Eğitim Programını yerine getirme yetisine sahip olur.
2
Yaylı Çalgılar Eğitim Programında yeralan eserleri teknik ve müzikal anlamda icra eder.
3
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik teorik çalışmalar yapar.
4
Konser ve sınavlardaki seçili eserlerin ezber çalınması zorunluluğu sebebiyle müzikal hafızası gelişim gösterir.
5
Mesleki bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası müzik literatürünü tanımaya yönelik pratik çalışmalar yapar.
6
Eğitim Programındaki seçili eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilir.
7
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
8
Yaylı Çalgılar eğitimini öğrenme ve geliştirmeye ilişkin olumlu tutum kazanır.
9
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve icra eder.
10
Üzerine düşen sorumluluğun bilincinde ulusal ve uluslararası bir sanatçı olma duyarlılığını kazanır.
11
Sanat ahlakına ve mesleki disipline sahip olma alışkanlığı ve bilincini kazanır.
12
Meslektaşlarıyla biraraya gelip icra aşamasında müzikal birliktelik yetisi kazanır.
13
En az bir yabancı dili kullanabilme ve sanatın, bilim ve diğer alanlar ile ilişkisinde, güncel gelişmeleri takip edebilmek için, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisikazanır.
14
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
15
Eserleri teknik ve müzikal olarak deşifre edebilme yetisi kazanır.
16
Sahne üzerinde çalacağı eserleri, solo ya da birlikte icra etmesini sağlar.