DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Merkez Bankacılığı ve Para Politikası IKS   406 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Merkez bankalarının son yıllarda kazandığı önemi göz önünde tutarak ve bu önemin bir yandan ülkeler arasındaki siyasi iktisadi birleşmelerden, diğer yandan yeni ekonomilerin dünya sahnesine çıkmalarından ve nihayet önemi artan uluslararası sermaye hareketlerinden kaynaklandığını hatırlayarak, bu dersin amacı 1. Para politikası araç ve amaç fonksiyonlarında merkez bankalarının rolünü ortaya koyarak özellikle sermaye hareketleri serbestleşmesinin merkez bankaları cari ve analitik bilançoları üzerindeki etkileri incelemek ve anlamak 2. merkez bankası amaç fonksiyonunu anlamak; 3. Merkez bankalarının bağımsızlık, enflasyon hedeflemesi ve rezerv yönetimlerinin iktisadi sonuçlarını incelemek; 4. TCMB nin yukarıda çizilen üç maddelik çerçevedeki konum ve çalışmalarını anlamak ve analiz ederek geleceğe yönelik çıkarımlar yapma becerisi kazanmak; olarak belirlenmektedir.
Dersin İçeriği
ara ve Para Politikasına İlişkin Modern Yaklaşımlar; Finansal Sistem ve Bankacılık; Bankacılık ve Merkez Bankacılığı; Merkez Bankasının Bağımsızlığı; Güvenilirlik, Şeffaflık ve Hesapverebilirlik ilkelerinin Önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Para politikasında merkez bankalarının yeri ve rolünü anlar
2) Sermaye hareketleri karşısında merkez bankası bilançolarındaki değişimin iktisadi sonuçlarını analiz eder
3) Merkez bankası bağımsızlığı, rezerv yönetimi ve enflasyon hedeflemesi ve bunların iktisadi sonuçlarını analiz eder
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)