DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi IKS   407 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sanlı ATEŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAYDAR ŞENGÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımın İktisadi Gelişmedeki Rolünü Anlama ve Ölçme, Tarımsal Piyasaların Çalışma Biçimlerini Anlama
Dersin İçeriği
Tarım Ekonomisi Üzerine Teorilerin İncelenmesi, Tarım ve İktisadi Kalkınma, Dış Ticaret ve Tarım, Tarımsal İşgücü, Tarım Ürünleri Piyasaları, Tarım ve Sanayi İlişkileri, Uluslararası Tarım Piyasaları, Türkiye'de Tarım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımın insan yaşamındaki önemini kavrar
2) Tarımın iktisadi kalkınmadaki önemini kavrar
3) Tarımsal piyasaların çalışmasını kavrar
4) Tarım ve sanayi sektörleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ekonomisinin temel kavramları Anlatım, Örnek Olay
2 Tarım ekonomisinin temel kavramları Anlatım, Örnek Olay
3 Tarım ekonomisi üzerine teorilerin incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
4 Tarım ekonomisi üzerine teorilerin incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
5 Tarım ekonomisi üzerine teorilerin incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
6 Tarımın ekonomideki yerinin incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
7 Tarımın ekonomideki yerinin incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Tarımsal ürün piyasalarının incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
10 Tarımsal ürün piyasalarının incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
11 Tarımsal ürün piyasalarının incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
12 İktisadi kalkınma, dış ticaret ve tarım ilişkilerinin incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
13 İktisadi kalkınma, dış ticaret ve tarım ilişkilerinin incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
14 Tarımsal işgücünün incelenmesi Anlatım, Örnek Olay
15 Türkiye'de ve Dünyada tarım Anlatım, Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar