DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anayasa Hukuku IIBF   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HARUN ARIKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anayasa hukukun genel prensipleri , Anayasa ve anayasacılık kavramları, devlet kuramı devlet şekilleri, hükümet sistemleri,demokrasi kavramı ve kullanılış biçimleri, Anaysa yargısı,temel hak ve hürriyetler konularında öğrencilerin ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Anayasa kavramı, anayasa türleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu, anayasa yargısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anayasa kavramını açıklamak.
2) Maddi ve şekli anlamda anayasa kavramını tanımlamak
3) Anayasa türlerini tanımlayabilmek
4) Tarihsel süreçte anayasacılık hareketlerini açıklamak
5) Anayasa yapım usullerini açıklamak
6) Devlet kavramını hukuki boyutuyla tanımlamak
7) Farklı hükümet sistemlerini tanımlamak ve karşılaştırmak
8) Demokrasi kavramını tanımlamak, farklı demokrasi tiplerini betimlemek
9) Siyasi parti kavramını açıklamak ve parti sistemlerini sınıflandırmak
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal düzen ve devlet kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Siyasal İktidarın tanımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Siyasal iktidarın meşruluğu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Devlet işlemleri, Anayasacılık hareketleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Anayasa kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Anayasa hukukunun kaynakları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Devlet biçimleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sinava hazirlik Yazılı Sınav
9 Siyasal Sistemler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Demokrasi kavramı ve demokrasi modelleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Siyasal Partiler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Seçim kavramı ve Seçim sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Erkler ayrılığı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Hükümet sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Hükümet sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Sinava hazirlik Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar