DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamusal Düzenlemeler PFS   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haşim AKÇA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı piyasa ve kamu başarısızlıklarını açıklayarak, devletin ekonomiye müdahalesini ve oluşan regülasyon gerekliliğini anlamlandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, regülasyon kavramı, nedeni, türleri, teorileri ve yöntemleri, deregülasyon kavramı ve çeşitli sektörlerde yapılan düzenlemeleri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Regülasyon kavramını, türlerini açıklar.
2) Devletin regülasyon politikalarını yorumlar.
3) Çeşitli sektörlerde regülasyon politikalarını değerlendirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadi Örgütlenmeler Düz anlatım,sunum,tartışma
2 Devletin Ekonomideki Rolü ve Kamu Ekonomik Faaliyetleri ile İlgili Düşünceler Düz anlatım,sunum,tartışma
3 Regülasyon Kavramı Düz anlatım,sunum,tartışma
4 Regülasyonun Nedenleri I Düz anlatım,sunum,tartışma
5 Regülasyonun Nedenleri II Düz anlatım,sunum,tartışma
6 Regülasyon Teorileri Düz anlatım,sunum,tartışma
7 Regülasyon Yöntemleri Düz anlatım,sunum,tartışma
8 Ara Sınav Düz anlatım,sunum,tartışma
9 Regülasyonda Etkinlik written paper exam
10 Regülasyon ve Teknolojik Gelişme Etkileşimi Lecture, presentation, discussion
11 Deregülasyon Kavramı Lecture, presentation, discussion
12 Kamu Gelirleri Tanımı,Özellikleri,Çeşitleri ve Ayırımı Lecture, presentation, discussion
13 Elektrik ve Telefon Hizmetinde Regülasyon Lecture, presentation, discussion
14 Posta Hizmetlerinde Regülasyon Lecture, presentation, discussion
15 Demiryolları Hizmetlerinde Regülasyon Lecture, presentation, discussion
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar