DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Güvenlik IKS   312 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Sosyal Güvenlik kavramlarının ve sisteminin anlaşılması, güncel gelişmeler ışığında yorumlanabilmesidir.
Dersin İçeriği
Sosyal Güvenlik Kavramı ve Benzer ve İlişkili Kavramlar, Sosyal Güvenliğin Amacı ve Önemi, Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Yönetimi, Sosyal Güvenlikte Yeni Gelişmeler ve Sorunlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak sosyal güvenliği açıklayabilecektir.
2) Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeleri açıklayabilecektir.
3) Sosyal güvenlik tekniklerini açıklayabilecektir.
4) Sosyal güvenliğin yönetimini açıklayabilecektir.
5) Sosyal güvenliğin finansmanını açıklayabilecektir.
6) Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali boyutunu açıklayabilecektir.
7) Sosyal güvenliğin uluslararası boyutunu açıklayabilecektir.
8) Sosyal güvenlikte yeni gelişmeler ve sorunları açıklayabilecektir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Benzer ve İlişkili Kavramlar Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
2 Sosyal Güvenliğin Amacı ve Önemi Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
3 Sosyal Güvenliğin İlgili Olduğu Bilim Dalları ile İçeriği ve Kapsamı Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
4 Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
5 Sosyal Güvenlikte tehlike Kavramı ve tehlikelerin Çeşitleri Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
6 Sosyal Güvenlikte Tehlikelerle Mücadele Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
7 Sosyal Güvenlik Teknikleri Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Yönetimi Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
10 Sosyal Sigortaların Gelir Kaynakları Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
11 Sosyal Sigortaların Finansman Yöntemleri Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
12 Sosyal Güvenliğin İktisadi ve Mali Boyutu Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
13 Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyut Kazanması Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
14 Sosyal Güvenlikle İlgili Belli Başlı Uluslararası Sözleşme ve tavsiye Kararları Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
15 Sosyal Güvenlikte Yeni Gelişmeler ve Sorunlar Anlatım, öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar