Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18
İstatistiksel Simülasyon
(EKMS405)
3 4 - - 5 4 3 4 5 4 - 3 3 3 - 3 - -
Kamu Maliyesi
(PFS405)
- - 2 1 1 1 2 2 - 3 3 3 2 3 2 2 2 1
İlişkili ders sayısı / 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1
İlişki ağırlığı 342165565736562521
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir