DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Panel Veri Analizi I EKMS   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Panel Veri Analizine ilişkin temel yöntemleri öğrenmiş olmaları ve iktisadi örnekler ile bu yöntemleri kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere panel veri analizi ve yöntemlerin uygulamalarını sağlamak için tasarlanan iki dönemden birincisidir. Panel veri analizine genel bir bakış getirilicek ve en yararlı olduğu düşünülen uygulamalardan bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Panel Veri Analizine ilişkin temel yöntemleri kavrar.
2) Temel panel ekonometrik modelleri tahmin etme becerisi kazanır
3) Tahmin ettiği temel panel ekonometrik modelleri iktisadi olarak yorumlama becerisi kazanır. .
4) Klasik Panel modellerinin varsayımları hakkında temel bir fikir sahibi olur.
5) Öğrenciler panel tahmincilerinin varsayımlarının ihlallerini kontrol etme yeteneği kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Panel Verinin Temel Kavramları İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
2 Panel Veri Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
3 Panel Veri Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
4 Havuzlanmış En Küçük Kareler İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
5 Havuzlanmış En Küçük Kareler İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
6 Fark Alma İşleminden Sonra Tahmin İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
7 Fark Alma İşleminden Sonra Tahmin İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Sabit Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
10 Sabit Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
11 Tesadüfi Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
12 Tesadüfi Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
13 Panel Modellerinin Varsayımları İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
14 Panel Modellerinin Varsayımlarının Genişletilmesi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
15 Panel Modellerinin Varsayımlarının Genişletilmesi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar