DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Finansal Raporlama Standartları ISLS   417 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ünsal MEMİŞ
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin standartların önemi ve uygulanması hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının gelişim sürecinin incelenmesi. Seçili Standartların İncelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) KGK tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun mali tabloların hazırlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğini kazma
2) TFRS'de kullanılan terimleri açıklayabilme.
3) TFRS'ye göre hazırlanmış finansal tabloları anlayabilme ve analiz edebilme.
4) TFRS hakkındaki düzenlemeleri ifade edebilme.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Raporlama İçin Kavramsal Çerçeve Anlatım Anlatım
2 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Anlatım Anlatım
3 TMS 2 Stoklar Anlatım Anlatım
4 TMS 7 Nakit Akış Tabloları Anlatım Anlatım
5 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Anlatım Anlatım
6 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Anlatım Anlatım
7 TFRS 5 Satış Amaçlı Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Anlatım Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Anlatım Anlatım
10 TMS 12 Gelir Vergileri Anlatım Anlatım
11 TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Anlatım Anlatım
12 TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Anlatım Anlatım
13 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Anlatım Anlatım
14 TFRS 1 TFRS'ye ilk Geçiş Anlatım Anlatım
15 Genel Uygulama Örnek Olay Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar