DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sayısal Yöntemler II ISLZ   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal Yöntemler ile ilgili çeşitli tekniklerin (Tamsayılı programlama, Dinamik Programlama, Karar Teorisi, Kuyruk Teorisi, Oyun Teorisi) ve metodolojisinin öğretilmesi ve bu tekniklerle optimal çözümlerin elde edilmesi
Dersin İçeriği
Tamsayılı programlama, Dinamik Programlama, Karar Teorisi, Kuyruk Teorisi, Oyun Teorisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar verme tekniklerini kullanarak işletme problemlerine çözüm üretir
2) Bir problemi formüle edip matematiksel modelini oluşturur, modelden çözüme ulaşır ve hem modeli hem çözümünü kontrol ederek değerlendirir
3) Optimal kararların sayısal yöntemlerle desteklenmesini sağlar
4) Matematiksel formu en uygun karar modelini kullanarak çözme becerisi kazanır.
5) Kuyruk teorisi ve oyun teorisi ile ilgili gerçek hayat problemlerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)