DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi II ISLZ   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk ÇOLAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ARZU UZUN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.ARZU UZUN2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir üretim sistemini etkin, verimli, rekabetedebilir ve işlevsel kılmak amacıyla verilmesi gereken operasyonel ve taktiksel kararları destekleyen bilimsel yaklaşımı ve ilgili yöntemleri aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Üretim Planlamasının Tanımı, Önemi ve Temel ilkeleri, Satış Tahminleri ve Zaman Seri Analizi, Ana Üretim Planı Toplu Üretim Planlama ve Yöntemleri, Üretim Kontrol Sisteminin Yapısı konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerini, alt evreleri ile birlikte analiz eder.
2) Malzeme akışı, üretim değişkenleri gibi faktörleri dikkate alarak ekonomik bir imalat tasarlar.
3) Üretim sistemleri, üretim faktörleri, üretim yöntemleri konularını tanımlar.
4) Talep tahmini, envanter yönetimi, üretim planlama konularına ait prensip ve yöntemlerini kullanır.
5) Proje yönetimi ve alt süreçlerini izah eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)