DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması ISLS   416 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hizmetler, hizmet pazarlaması ve hizmet stratejileriyle ilgili temel bilgileri vermek ve hizmet endüstrisindeki işletmeler için ürün, fiyatlama, tutundurma ve dağıtım stratejilerini belirlemektir.
Dersin İçeriği
Bu ders hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmetin temel özellikleri, hizmetlerde ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, talep ve kapasite yönetimi ve hizmet kalitesi konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hizmet ürününü anlar ve yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamaları ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.
2) Hizmetler için fiyatlama, dağıtım ve tutundurma stratejileri geliştirebilir ve genişletilimiş pazarlama karması elemanları ile ilgili bilgi sahibi olur.
3) Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.
4) Hizmet kalitesi kavramını ve hizmet kalitesinin boyutlarını öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)