DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Matematiği II ISLZ   104 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berna BULĞURCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBERNA BULĞURCU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders işletme öğrencilerinin matematiğin temel fonksiyonlarını, tekniklerini ve işletme uygulamalarındaki kullanımını kavramaları amacıyla tasarlanmıştır
Dersin İçeriği
Bu ders sayısal hesaplama, temel matematik uygulamaları, matris, fonksiyon, limit, türev ve integral konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli grafikler, fonksiyonlar ve denklemleri uygular.
2) İlişki ve fonksiyonları açıklar.
3) Fonksiyonların limit ve türevlerini hesaplar.
4) Fonksiyonlar için integral hesaplar.
5) Doğrusal cebiri kullanır.
6) Tüm matris işlemlerini yapar.
7) İşletme problemlerini modeller ve çözümler
8) Ekonomide ve iş hayatında karşılaşılan problemler için matematiği kullanır
9) İşletme uygulamalarında temel matematiksel modelleri uygular
10) İşletme uygulamaları için veri toplar, kullanır, raporlar ve sunar
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Lineer ve parabolik modeller Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Matris Türleri ve İşlemleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Denklemlerin Matris Gösterimi, Determinant ve Kofaktör İşlemleri Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Limit ve süreklilik Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Türev Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yüksek Dereceden Türevler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9  Türev Uygulamaları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Belirsiz İntegral Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Belirsiz İntegral Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Belirli İntegral  Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Belirli İntegral  Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Finans Matematiği Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Finans Matematiği Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar