DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anayasa Hukuku IIBF   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HARUN ARIKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anayasa hukukun genel prensipleri , Anayasa ve anayasacılık kavramları, devlet kuramı devlet şekilleri, hükümet sistemleri,demokrasi kavramı ve kullanılış biçimleri, Anaysa yargısı,temel hak ve hürriyetler konularında öğrencilerin ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Anayasa kavramı, anayasa türleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu, anayasa yargısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anayasa kavramını açıklamak.
2) Maddi ve şekli anlamda anayasa kavramını tanımlamak
3) Anayasa türlerini tanımlayabilmek
4) Tarihsel süreçte anayasacılık hareketlerini açıklamak
5) Anayasa yapım usullerini açıklamak
6) Devlet kavramını hukuki boyutuyla tanımlamak
7) Farklı hükümet sistemlerini tanımlamak ve karşılaştırmak
8) Demokrasi kavramını tanımlamak, farklı demokrasi tiplerini betimlemek
9) Siyasi parti kavramını açıklamak ve parti sistemlerini sınıflandırmak
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal düzen ve devlet kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Siyasal İktidarın tanımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Siyasal iktidarın meşruluğu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Devlet işlemleri, Anayasacılık hareketleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Anayasa kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Anayasa hukukunun kaynakları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Devlet biçimleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sinava hazirlik Yazılı Sınav
9 Siyasal Sistemler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Demokrasi kavramı ve demokrasi modelleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Siyasal Partiler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Seçim kavramı ve Seçim sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Erkler ayrılığı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hükümet sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hükümet sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sinava hazirlik Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar