DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet Muhasebesi I ISLZ   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elif Nursun DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiELİF NURSUN DEMİRCİOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
İlk madde ve malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri, sipariş maliyet sistemi ve safha maliyet sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hasılat, gelir, kar gibi kavramlar ile birlikte harcama, gider, zarar, maliyet kavramlarını tanımlar ve aralarındaki farkı bilir ve örnekler ile açıkça ortaya koyar.
2) Maliyetleri çok çeşitli açılardan sınıflandırır, hangi maliyetlerin hangi sınıfların içinde nerede yer alacağını belirler, bu sınıflandırmaların amacını ve önemini açıklar.
3) Maliyet muhasebesinin ürettiği bilgilere göre satışların maliyeti ve gelir tablosunu düzenler.
4) Maliyet analizleri yapar ve birim üretim maliyeti hesaplar.
5) Hammadde maliyetlerini, işçilik maliyetlerini ve genel üretim maliyetlerini etraflıca analiz eder.
6) Sipariş maliyet sistemini öğrenir.
7) Safha maliyet sistemi: tekli ve çoklu safhayı öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
6
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
7
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
8
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
9
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
19
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel bilgiler ve kavramlar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Gider (Maliyet) türleri ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 İlk madde ve malzeme maliyetleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Malzeme hareketleri-stok değerleme yöntemleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 İşçilik maliyetleri-direkt-endirekt işçilik giderlerinin belirlenmesi ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Ücret sistemleri-işçilik giderlerinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Ara sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel üretim maliyetlerinin dağıtımı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Genel üretim maliyetlerinin mamullere dağıtımı ve mamul maliyetinin saptanması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Genel uygulama, satışların maliyeti, gelir tablosu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 örnek soru çözümü Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar