DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisat Politikası IKS   413 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisat politikaları teorik bilgileri doğrultusunda politika uygulayıcıları ve uygulamalarının analizinin yapılabilmesi
Dersin İçeriği
Ekonomik sistem, ekonomi politikası karar birimleri, ekonomi politikasında amaçlar, araçlar ve sorun ve çözüm önerileri, ekonomi politikası önlemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi sorunların bilimsel tanımlanması ve çözümleme
2) İktisadi temel bilgiler, iktisat politikası amaç, araç ve sorunlarının tanımlanması
3) Bilişim teknolojileri, yabancı dil, analitik tekniklerin kullandırılması
4) İktisat politikaları teorik bilgileri doğrultusunda politika uygulayıcıları ve uygulamalarının analizinin yapılabilmesi
5) İktisat politikası alanında küreselleşme doğrultusunda ulusal çıkarları gözeten öncü, yenilikçi ve rekabetçi politikalarının geliştirilebilmesi
6) Mesleki bilgileri oluştururken, kullanırken evrensel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak, insani gelişim sürecine açık olma
7) Bilgi ekonomisi kapsamında iktisat politikalarını yeniden tanımlamak
8) Sosyal bilimlerde ve iktisatta metodoloji ve araştırma tekniklerini öğrenip uygulamak
9) Ekonomik olgu ve sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip olma
10) Doğrudan ekonomi biliminin alanına giren ya da girmeyen olguları analiz edebilme yetisine sahip olma
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadi sorunların bilimsel tanımlanması ve çözümleme Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
2 İktisadi temel bilgiler, iktisat politikası amaç, araç ve sorunlarının tanımlanması Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
3 İktisat politikası alanında küreselleşme doğrultusunda ulusal çıkarları gözeten öncü, yenilikçi ve rekabetçi politikalar Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
4 Piyasa ekonomisinde politik karar süreci ve iktisat politikasında karar alma süreci Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
5 Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
6 Türkiyede iktisat politikalarının uygulama süreci ve iktisat politikası teorisine bağlılığı Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
7 İktisat politikasında amaç çeşitleri, toplumsal amaçlar, bu amaçlar arasındaki ilişkiler Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Sanayi Toplumunda İktisat Politikasının Amaçları Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
10 İktisat politikasında Araçların etki kanalları ve Etkilerini Etkileyen Etmenler Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
11 İktisat politikasında araç çeşitleri ve etkileri, bu araçların bilgi toplumundaki kullanımları. Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
12 İktisadi tanı süreci ve öngörünün yapılması, çözüm önerilerinin sunulması, bu süreçte ortaya çıkan diğer sorunlar ve zaman gecikmelerinin incelenmesi Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
13 Türkiye'nin Mevcut Durumu Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
14 Türkiye'nin Mevcut Durumu Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
15 Türkiye'nin Mevcut Durumu Ders kitabında ilgili konunun okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar