DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyaset Bilimine Giriş SBUZ   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÇOMU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiASLI EMİNE ÇOMU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders, siyaset biliminin temel unsurlarını etraflıca işlemek suretiyle öğrencilerin tarihi bir perspektif içerisinde siyaset teorisi ve pratiklerini anlama düzeyi vermeyi öngörür.
Dersin İçeriği
Siyaset biliminin tarihi ve teorik temellerini irdelemektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyaset bilimini besleyen alt dalları öğrenir.
2) Siyasi teoriler hakkında bilgi sahibi olur.
3) Siyasi ideolojiler hakkında bilgi sahibi olur.
4) Devlet yapısı hakkında bilgi edinir.
5) Temel haklar ve anayasa hakkında bilgi sahibi olur.
6) Siyasal kültür nedir sorusuna cevap verebilir.
7) Kamuoyunun şekillenmesi konusunda bilgi sahibi olur.
8) Siyasal iletişim konusunda bilgi sahibi olur.
9) Menfaat grupları hakkında bilgi sahibi olur.
10) Partilerin fonksiyonları ve demokrasilerde partiler konularında bilgi sahibi olur.
11) Yasama organları hakkında bilgi sahibi olur.
12) Yürütme ve bürokrasi hakkında bilgi sahibi olur.
13) Yargı ve yargının rolü hakkında bilgi sahibi olur.
14) Hükümet ve ekonomi arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olur.
15) Siyasal şiddet ve devrimler hakkında bilgi sahibi olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyaset ve Siyaset Bilimi. Siyaset bir bilim midir. Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.17-37. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Klasik ve çağdaş siyasal teoriler Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.37-57. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Ana siyasal ideolojiler Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.57-79. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Üniter ve federal sistemler Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.83-99. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Modern dünyada anayasalar Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.99-117. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Siyasal kültür Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.143-163. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Kamuoyu ve kamuoyunun şekillenmesi Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.165-185. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Siyasette iletişim Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.185-205. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Menfaat grupları Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.205-225. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Partilerin fonksiyonları ve demokrasilerde partiler Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.225-245. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Yasama organları Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.267-287. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Yürütme ve bürokrasi Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.287-309. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Yargı Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.309-328. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Politik Ekonomi Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.333-353. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Siyasal Şiddet ve devrimler Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.353-375. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Güç ve milli çıkar Michael Roskin, Siyaset Bilimi, s.376-390. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar