DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Siyasetine Giriş SBUZ   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Ayşe Duygu TANRIVERDİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, modern Türkiyede siyaset hayatını ve politika yapim sürecini kavramsal çerçevede öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders Uluslararası İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencileri için zorunludur. Bu dersin temel amacı devletin kurumsal yapısını referans alarak, modern Türkiyede siyaset ve politika yapımını genel bir giriş ile öğrencilere tanıtmaktır. Ayrıca Türkiyenin önemli iç siyasi konularını ve parti politikalarını analiz etmeyi amaçlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiyede önemli siyasi konuları ve parti poltikalarını anlar.
2) Modern Türkiyede yasama, yürütme ve yargı dallarının gelişimini değerlendirir.
3) Eleştirel bakış açısıyla Türkiyenin modernleşme ve demokratikleşme süreçlerini değerlendirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Yok Anlatım
Tartışma
2 Osmanlı siyasi ve kurumsal yapısının mirası Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Cumhuriyet tarihi I Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Cumhuriyet tarihi II Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Türkiyenin demokratikleşmesi: siyasi kurumlar Kaynak okuma, odev hazirlama Anlatım
Tartışma
6 Türkiyenin demokratikleşmesi: anayasa yapım süreçleri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Demokrasinin çöküşü tecrübeleri Kaynak okuma, odev hazirlama Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav Sinava hazirlik Tartışma
Yazılı Sınav
9 Demokrasinin sağlamlaşması: Modernleşme, demokratikleşme, ve zorluklar Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Türk Dış Politikası: Ortadoğu ve Avrupa arasında Türkiye Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Türk Dış Politikası: Türkiye-Yunanistan ilişkileri Kaynak okuma, odev hazirlama Anlatım
Tartışma
12 Türkiyede Avrupalılaşma süreci: 1999dan itibaren reform sürecine bakış Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Türkiyede sivil toplum ve insan hakları Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Türkiyede kitle ve sosyal medya Kaynak okuma, odev hazirlama Anlatım
Tartışma
15 Ders tekrarı ve tartışma Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sinava hazirlik Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar