DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diplomasi Tarihi II SBUZ   204 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÇOMU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ele alınan döneme sadece tarihsel bir kaçınılmazlık bağlamında ve büyük adamların sürüklediği bir süreç olarak değil ama aynı zamanda nüfustaki değişiklikler, siyasi devrimler ve kültürel gelişme arasındaki karmaşık ilişkilerin penceresinden de bakmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders Modern Avrupa Tarihinin Birinci Dünya Savaşının çıkmasından İkinci Dünya Savaşının sonuna geniş bir incelemesini sunmaktadır. Büyük Buhran ve Hitler gibi başlıca olayların ve kişilerin yanında, sıradan insanların buhranlı dönemler ve geçiş dönemlerinde geçirdikleri tecrübelere de yer verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birinci Dünya Savaşı öncesi genel durum hakkında bilgi sahibi olur.
2) Savaş öncesi değişen ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.
3) Balkan sorunu hakkında bilgi sahibi olur.
4) Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışı ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olur.
5) Milletler Cemiyeti'nin kuruluşu ve etkisi hakkında bilgi sahibi olur.
6) Rusya'da 1917 Devrimi hakkında bilgi sahibi olur.
7) Savaş öncesi kurulan imparatorlukların genel durumu hakkında bilgi sahibi olur.
8) Dünya Ekonomik Krizi hakkında bilgi sahibi olur.
9) Otoriter rejimlerin ortaya çıkması hakkında bilgi sahibi olur.
10) Hitler ve uyguladığı politikalar hakkında bilgi sahibi olur.
11) İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışı hakkında bilgi sahibi olur.
12) Savaş bitimi Avrupa'nın genel durumu hakkında bilgi sahibi olur.
13) Savaş sonrası oluşturulan yeni güç dengesi hakkında bilgi sahibi olur.
14) Savaş sonrası SSCB'nin genel durumu hakkında bilgi sahibi olur.
15) ABD'nin Avrupa'ya yardımı ve Avrupa Birliği'nin temellerinin atılması hakkında bilgi sahibi olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Değişen Dünyada Avrupa Kimliği J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.557-570. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Devletler Arası İlişkilerde Değişimin Başlangıcı J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.580-592. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Balkan Sorunu J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.592-603. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Birinci Dünya Savaşı J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.603-613 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Milletler Cemiyeti ve Avrupa J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.616-626. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Devrim ve Yeni Rusya J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.620-627. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Eski İmparatorlukların Son Dönemi J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.629-640. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Dünya Ekonomik Krizi J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.640-648. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Yeni Bir Tür Otoriterlik J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.648-654. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Hitler ve Politikaları J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.654-664. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 İkinci Dünya Savaşı J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.664-667. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 1945'te Avrupa J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.667-677. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Yeni Güç Dengesi J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.678-680. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Savaş Sonrası SSCB J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.680-681. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 ABD ve Savaş Sonrası Avrupa J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.681-688. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Avrupa'nın Siyasi Bütünleşmesinin Başlangıcı J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.697-715. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar