DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki İngilizce II IIBF   204 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Dilek YAVUZ ERKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş İngilizcesinde kullanılan kelime ve yapıları öğretmek
Dersin İçeriği
İş İngilizcesinde kullanılan kelime ve yapıları içeren makale ve aktiviteler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
2) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan yapıları öğrenir.
3) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
4) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
5) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
6) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
7) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
8) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
9) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
10) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
11) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
12) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
13) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
14) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.
15) A2 düzeyinde İş İngilizcesinde kullanılan kelimeleri öğrenir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşteki Problemlerle Başa çıkmak A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Reklam ve Pazarlama A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
3 Şirketleri Tanımlama A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
4 Uluslararası İletişim A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
5 İşte ayarlamalar yapmak A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
6 Meslekleri Tartışmak A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
7 Profesyonal Network Siteleri A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Çoktan seçmeli sınav Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Kariyer planlama A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 Uluslararası şirketler A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
11 Alışveriş alışkanlıkları A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
12 İndirim Yapma A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
13 İşteki stresli durum ve aktiviteler A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
14 Şirket Eğlenceleri A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
15 Yeni iş ve iş sektörleri A2 Market leader - İş İngilizcesi kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Çoktan seçmeli sınav Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar