DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset SBUS   311 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, feminist bakış açısına sahip siyaset bilimciler tarafından geliştirilen teori ve kavramlar aracılığıyla kadın ve siyaset arasındaki kompleks ilişkiye ilişkin bilginin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu derste temel amaç, öğrencilerin toplumsal cinsiyet ve siyaset literatürüne ilişkin geniş kapsamlı ve eleştirel bir anlayış kazanmasına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, toplumsal cinsiyet ve siyaset arasındaki karmaşık ilişkiyi tespit ve analiz eder. Ayrıca bu derste kadın hareketleri, kadının dünyanın değişik bölgelerinde devletle etkileşimi, demokratik dönüşümlerdeki ve toplumsal hareketlerdeki rolüne bakarak kadın hareketinin yaygınlığı ve çeşitliliğine işaret edecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kadın-merkezli veya feminist bakış açısıyla çalışan siyaset bilimciler tarafından geliştirilen kavramları ve teorileri tespit eder.
2) Siyaset Bilimi disiplininde hakim olan eril kavramları, teorileri ve yöntemleri sorgular.
3) Toplumsal cinsiyet ve politika arasındaki ilişkiyi tespit ve analiz eder.
4) Dünyanın farklı bölgelerinde kadınların siyasal etkinliğinin çeşitliliğini tespit ve analiz eder.
5) Dünyadaki dini, milliyetçi ve farklı toplumal hareketlere kadınların katılımını tespit ve analiz eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş bell hooks, Feminizm Herkes İçindir, İstanbuıl: BGST yay Anlatım
2 Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm(ler) Yıldız Ecevit, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisine Başlangıç, Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner (der.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayını, shf. 3-10. Anlatım
Tartışma
3 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset bell hooks, Feminizm Herkes İçindir, İstanbuıl: BGST yay, Giriş, 1. ve 12. Bölümler Anlatım
Tartışma
4 Feminizm ve Ataerkil Devlet Serpil Çakır, Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi, Birsen Örs (der.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., shf. 437-475. Anlatım
Tartışma
5 Kadınlar ve Milliyetçilik Sylvia Walby, Kadın ve Ulus, Ayşe Gül Altınay (der.), Vatan, Millet, Kadınlar, İstanbıl: İletişim, shf. 29-57. Anlatım
Tartışma
6 Kadınlar ve Temsil Ayşe Ayata, Siyaset ve Katılım, Yıldız Ecevit ve Nadide Karkıner (der.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayını, shf. 65-78. Anlatım
Tartışma
7 Kadınlar ve Demokrasi Anne Phillips, Democracy and Representation: Or, Why Should it Matter Who our Representatives Are in Phillips (ed.) Feminism and Politics, pp. 224-240. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav G. Waylen, Democratization in Gender in Third World Politics, Boulder: Lynne Rienner, 1996, pp. 115-134. Anlatım
Tartışma
9 Kadın Hareketleri Aksu Bora ve Asena Günal (der.) (2002). 90larda Türkiyede Feminizm. İstanbul: İletişim. Anlatım
Tartışma
10 Dini ve Milliyetçi Hareketler içinde Kadınlar Sylvia Walby, Kadın ve Ulus, Ayşe Gül Altınay (der.), Vatan, Millet, Kadınlar, İstanbıl: İletişim, shf. 29-57. Anlatım
Tartışma
11 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
12 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
13 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
14 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
15 Öğrenci Sunumları Araştırma Grup Çalışması
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar