DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri SBUS   313 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Alper ECEVİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyasi Partiler ve parti sistemlerinin işleyişini ele almak, seçim sistemlerinin nasıl farklılaştığını ve siyasi parti sistemleri ile olan ilişkisini değerlendirmek
Dersin İçeriği
Siyasi partilerin yapısı, kökenleri, parti sistemlerindek değişimler ve seçim sistemlerine dair tüm kuramsal ve deneysel çalışmaları aktaran sunumlar ve okumalar içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyasi Partilerin Tanımı üzerine olan tartışmaları anlar.
2) siyasi partilerin nasıl evrildiğini araştırır.
3) Siyasi Parti organizasyonlarını anlar
4) Parti içi siyaset hakkında fikir yürütür
5) Parti sistemlerini oluşturan toplumsal fay hatlarını anlar
6) Parti sistemlerinde seçim rekabetini araştırır.
7) Parti sistemlerindeki değişiklikleri inceler
8) Koalisyon teorilerini inceler
9) Duverger'in Kanununu öğrenir
10) Aday gösterme süreçlerini ve aday özelliklerinianlar.
11) Çoğunlukçu seçim sistemini inceler
12) Nispi temsil sistemlerini inceler
13) Hibrit sistemleri öğrenir
14) Seçim sistemleri reformlarını inceler
15) Genel tartışma yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyasi Partilerin Tanımı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Partilerin Oluşumu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Siyasi Parti Organizasyonları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Siyasi Partilerin içinde Siyaset Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Parti Sistemleri ve Toplumsal Fay Hatları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Parti Sistemleri ve Seçim Rekabeti Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Parti Sistemi Değişiklikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Koalisyon Teorileri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Duvergerin Kanunu Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Aday Gösterme ve Aday Özellikleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çoğunlukçu Seçim Sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Nispi Temsil Sistemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hibrit sistemler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Seçim Sistemi Reformları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar