DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organizasyon ve Yönetim ISLS   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve organizasyon yönetimi öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Yönetimle İlgili temel kavramlar, Yönetimle ilgili geliştirilen ilk temel teoriler, sistem teorisi, durumsallık teorisi, çağdaş yönetim teorileri,motivasyon, liderlik ve iletişim, güç ve politika

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim kavram ve esaslarını tanımlayabilir
2) Yönetim biliminin gelişimini ve yönetim teorilerini açıklayabilir
3) Rasyonel karar verme sürecini açıklayabilir
4) Yönetimin fonksiyonlarını ve süreçlerini tanımlar ve açıklar
5) Örgütlerde grupları ve takımları tanımlar
6) Örgütsel değişimi ve örgütlerde çatışmayı açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Yönetim Kavramı ve Esasları İşletme Yöneticiliği: s.3-32 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Yönetim Biliminin Gelişimi ve Örgüt Teorileri İşletme Yöneticiliği: s.43-89 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 İşletmelerde Karar Verme Süreci İşletme Yöneticiliği: s.99-146 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Örgütsel Planlama: Örgütsel Amaçların Belirlenmesi ve Planların Geliştirilmesi İşletme Yöneticiliği: s.154-167 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Örgütleme: Tanım ve İlkeler İşletme Yöneticiliği: s.175-198 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Örgütleme: Organizasyon Yapısı ve Tasarımı İşletme Yöneticiliği: s.205-245 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Yöneticilik ve İletişim İşletme Yöneticiliği: s.521-544 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Vize Haftası Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Yöneticilik ve Liderlik İşletme Yöneticiliği: s.569-593 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Yöneticilik ve Motivasyon İşletme Yöneticiliği: s.619-639 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Örgütlerde Gruplar ve Takımlar İşletme Yöneticiliği: s.599-614 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi İşletme Yöneticiliği: s.645-659 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Örgütsel Kontrol Süreci ve Örgütsel Etkililik İşletme Yöneticiliği: s.109-146 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Örgütsel Değişim İşletme Yöneticiliği: s.667-686 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar