DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Kurumlar SBUS   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Alper ECEVİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Demokratik ve demokratik olmayan sistemlerdeki kurumların detaylı birşekilde incelendiği sunumlar ve okumalar içerir.
Dersin İçeriği
Siyasi kurumları , kurumsal yaklaşım teorileri ile incelemek ve ne gibi sonuçlar doğurduklarına dair eleştirel bir yaklaşım üretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilgileri okur ve öğrenir, teorik yaklaşımlarla düşünür.
2) Sorun belirleme ve çözme becerileri kazanır.
3) Siyasi Kurumlar tanınır.
4) Analitik düşünme, Ekonomik ve politik sorgulama becerileri kazanır.
5) Yazma ve araştırma becerileri kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Siyasal Kurumlara Giriş Okuma Anlatım
2 Demokrasi ve Farklılıkları Okuma Anlatım
3 Siyasi Partilerin İşlevleri Okuma Anlatım
4 Siyasi Partilerin Davranışları Okuma Anlatım
5 Seçim Sistemleri Okuma Anlatım
6 Parti Sistemi ve Gelir Dağılımı Okuma Anlatım
7 Siyasi Kurumların Ekonomik Etkileri Okuma
8 Ara Sınav Anlatım
Yazılı Sınav
9 Karşılaştırmalı Anayasa Okuma Anlatım
10 Başkanlık Sistemleri Okuma Anlatım
11 Parlamenter Sistemler Okuma Anlatım
12 Yargı Sistemleri Okuma Anlatım
13 Yasama Organları Okuma Anlatım
14 Federalizm ve Adem-i Merkeziyetçilik Okuma Anlatım
15 İçsel Kurumlar Okuma Anlatım
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar