DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Dil II IIBF   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden Selcen ÖZMELEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Mesleki İngilizceye yönelik temel kavramları öğrenmek ve öğrencilerin Mesleki İngilizcenin kullanıldığı örnek olayları okuyup üzerine yorum yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki İngilizce metinlerinin, makalelerinin ve örnek olayçalışmaların içindekikelimelerianlayabilmek.
2) Mesleki İngilizceye yönelik örnek olaylara yorum yapabilmek
3) Mesleki İngilizceye yönelik örnek olayçalışmalarında öğrenilen terminolojikve uygulamaya yönelik bilgiyikullanabilmek
4) Düşünce ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Yok
2 Kelime Çalışması Okuma
3 Kelime Çalışması Okuma
4 Kelime Kombinasyonları Okuma
5 Kelime Kombinasyonları Okuma
6 Okuma Metni Okuma
7 Okuma Metni Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Konuşma Çalışması Okuma
10 Konuşma Çalışması Okuma
11 Yazma Çalışması Okuma
12 Yazma Çalışması Okuma
13 Örnek Olay Çalışması Okuma
14 Örnek Olay Çalışması Okuma
15 Genel değerlendirme Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar