DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Amerikan Dış Siyaseti SBUS   407 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere Amerikan siyasi tarihi ve yapısı hakkında genel bir bilgi verdikten sonra Amerikan dış politika yapımındaki etkili aktörleri ve Amerikan dış politikasındaki olayları sebep-sonuç ilişkileriyle ve örneklerle öğrenciye aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders Amerikan dış politikasının olay ve aktörleriyle genel bir resmini çizmektedir. Bu bağlamda dönem içinde Amerikan dış politika yapımında etkili olan aktörlerine, belli başlı dış politika olayları ve krizlerine, ABD dış politikasının tarihsel evrimine, ve ABD dış politikasındaki süreklilik ve değişime odaklanarak Amerikan Dış Politikası hakkında bilgi verir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Giriş ve bilgilendirme
2) Öğrenciler ABD tarihinin ilk yılları hakkında, İngiliz Koloni dönemi, Bağımsızlık ve İç Savaş dönemlerini de kapsayacak şekilde, bilgi edinir.
3) Öğrenciler ABD Siyasal Yapısı ve Sistemi hakkında, örneğin Amerika Anayasası, Başkan, Kongre, Lobiler ve Diğer Aktörler hakkında bilgi edinir
4) Amerikan tarihinin ilk dönemlerinin (1898-1917) dış politika olayları ve kararları hakkında bilgi edinir.
5) Öğrenciler Birinci Dünya Savaşı ve İki Savaş arası dönemde Amerikan dış politikasını öğrenir
6) Öğrenciler İkinci Dünya Savaşı'nda ABD Dış Politikası hakkında bilgi edinir.
7) Öğrenciler Soğuk Savaşın kaynakları ve Soğuk Savaş'ın ilk yıllarındaki Amerikan dış politikası hakkında bilgi edinir (Örneğin,Truman Doktrini, Çevreleme Politikası, NATO)
8) AraSınav
9) Öğrenciler Amerikan dış siyasetinde Truman, Einsenhower, Kennedy dönemlerinde temel krizler hakkında bilgi edinir:
10) Öğrenciler Vietnam Savaşı ve Savaşın siyasal, ekonomik, toplumsal etkilerini öğrenir
11) Öğrenciler Amerikan dış siyasetinde Johnson, Nixon, Ford dönemleri hakkında bilgi edinir.
12) Öğrenciler İkinci Soğuk Savaş olarak da bilinen Carter-Reagan dönemi (1977-1988) dış politikası hakkında bilgi edinir.
13) Öğrenciler Bush ve Clinton Dönemi dış politikası hakkında bilgi edinir.
14) Öğrenciler George W. Bush: 11 Eylül ve sonrası Amerikan dış siyaseti hakkında bilgi edinir.
15) Değerlendirme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve bilgilendirme Okuma Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 ABD Tarihi: 1492, İngiliz Koloni dönemi, Bağımsızlık ve İç Savaş Okuma Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 ABD Siyasal Yapısı ve Sistemi: Anayasa, Başkan, Kongre, Lobiler ve Diğer Aktörler Okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Amerikan dış politikasında geleneğin etkisi: İzolasyonizm'den Emperyal Güce, 1898-1917 (Washington'dan Wilson'a) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Birinci Dünya Savaşı ve İki Savaş arası dönem Okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 İkinci Dünya Savaşı'nda ABD Dış Politikası Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Soğuk Savaşın kaynakları, Truman Doktrini, Çevreleme Politikası, NSC 68, NATO Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Soğuk Savaşın bunalımları: Truman, Einsenhower, Kennedy dönemleri, Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Vietnam Savaşı ve Savaşın siyasal, ekonomik, toplumsal etkileri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
11 Johnson, Nixon, Ford: Yumuşama dönemi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 İkinci Soğuk Savaş, Carter-Reagan yılları (1977-1988). Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Bush-Clinton dönemi, Çevrelemeden Angajmana Soğuk Savaş sonrası dış politika Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 George W. Bush: 11 Eylül ve ABD müdahaleciliği Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Obama dönemi ABD dış politikası Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar