DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi PFS   413 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Melek AKDOĞAN GEDİK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ZUHAL ERGEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kamu kesiminin genel ekonomideki yerini ve kamu hizmetleri ile kamu harcamalarına ilişkin kavram ve teorileri açıklamak ve öğrenciye bu konuda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak devlet kavramı, maliye ilminin konusu ve tarihçesi, maliye ilminin tanımı ve diğer ilim dallarıyla ilişkisi, ekonomik süreç içerisinde devletin rolü kapsamında kamu maliyesine ilişkin teorik bilgiler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Piyasa başarısızlığının nedenleri ve etkinlik koşullarını kavrar
2) Devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve şekilleri hakkında analiz yapar
3) Kamusal mallar teorisi ve kamusal malların türleri ve özelliklerini açıklar
4) Kamu harcamalarının tanımıyla ilgili görüşleri açıklar
5) Kamu harcamalarının artış nedenleri hakkında geliştirilen teorileri analiz eder
6) Maliye ilminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini yorumlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maliye ilmine ilişkin genel açıklamalar: Konusu, maliye ilminde kullanılan metot, yaklaşımlar ve ilim dalları ile ilişki konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Piyasa ekonomisinden beklentiler ve piyasaya ekonomisinin başarısızlığı konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve şekilleri konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kamu ekonomisinin özellikleri ve işleyişi konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kamusal mallar teorisi: Kamusal malların özellikleri, dışsallık kavramı ve türleri. konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kamusal mallarda arz, talep ve fiyatlandırma konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kamu harcamalarına ilişkin görüşler ve kamu harcamalarının özellikleri konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Kamu harcamalarında artış: Nedenleri ve kamu harcamalarında artışı açıklayan yaklaşımlar konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kamu harcamalarında genişlik ve sınır sorunu konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kamu harcamalarının sınıflandırılması: Çeşitli sınıflandırma şekilleri konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Reel ve transfer harcamaların türleri konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kamu harcamalarında verimlilik konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kamu harcamaların ekonomik etkileri: Tam istihdam, fiyat istikrarı, çarpan ve hızlandıran etkileri konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Konu tekrarı konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar