DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dış Politikası II SBUZ   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı çağdaş ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türk Dış Politikasının temel ilkelerini ve Türk Dış Politikasındaki değişimleri analiz etmektir. Bu bağlamda, dersin ana amaçlarından birisi öğrencilere Türk Dış Politikası ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk dış politikasının temel prensiplerini ve dinamiklerini tanıtır. Ayrıca, Kıbrıs, AB ve Türkiye-Yunanistan arasındaki ikili sorunlar gibi Türkiyenin temel dış politika konularının bir analizini sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk Dış Politikasının tarihsel ve kurumsal gelişimini eleştirel bir bakış açısıyla açıklar.
2) Türk Dış Politikasındaki değişimleri uluslararası ve bölgesel konjonktürel gelişmeler ışığında analiz etme becerisi geliştirir.
3) Türkiyenin uluslararası ve bölgesel sistem içerisindeki aktörlerle ilişkilerini açıklayabilme becerisi kazandır.
4) Dış politika yapım süreci ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimi kazandırır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve Uygulanması Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Türk Dış Politikası: 1980-1990 Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Türk Dış Politikası: 1990-2000 Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- ABD İlişkileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- AB İlişkileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- NATO İlişkileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- Rusya İlişkileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- Yunanistan İlişkileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- Kafkasya ve Orta Asya İlişkileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye- Ortadoğu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Soğuk Savaş Sornası Türkiye- Balkanlar Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türk Dış Politikasında İnsan Hakları Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türk Dış Politikasında Boğazlar Sorunu Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar