DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diplomasi SBUS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden Selcen ÖZMELEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, öğrencileri diplomasi üzerine eleştirel tartışmalarla meşgul etmektir.
Dersin İçeriği
Temel gereksinimin bir parçası olarak, bu ders öğrenciye diplomasinin kritik unsurlarını tanıtacak. Öğrenciler haftalık olarak derse katılacak, kendi projelerini tasarlayacak ve kapsamlı bir final ödevi alacak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Diplomasiyi anlar ve aşinalıklarını geliştirirler
2) Diplomasinin karmaşık ve çoğulcu yapısını anlamak için eleştirel ve analitik bakış açısı kazanırlar
3) Eleştirel ve gerekçeli argüman yapma becerisini geliştirirler
4) Düşünce ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Yok Anlatım
Soru-Cevap
2 Avrupa Konferansı: Büyük Britanya, Avusturya ve Rusya Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İki Devrimci: III. Napoleon ve Bismarck Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Diplomasinin Yeni Yüzü: Wilson ve Versay Antlaşması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Hayal Görmenin Sonu: Hitler ve Versayın Yıkılışı Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Barışa Üç Farklı Yaklaşım: II. Dünya Savaşında Roosevelt, Stalin ve Churchill Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Soğuk Savaşın Başlaması Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak okuma Yazılı Sınav
9 Kore Savaşı ve Birleşmiş Milletler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Batı Birliği Kavramları: Macmillan, de Gaulle, Eisenhower ve Kennedy Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yeni Dünya Düzeni Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Diplomasi ve Uluslararası Hukuk Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Küresel Finans:Yatırım ve Ticaret Diplomasisi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Silahları Kontrolü ve Silahsızlanma Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İstihbarat ve Diplomasi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar