DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küresel Toplumsal Hareketler SBUS   410 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste küreselleşmeyi oluşturan süreçleri açıklamamızı ve anlamlandırmamızı sağlayan ve günümüz uluslararası sistemindeki önemli aktörlerden küresel toplumsal hareketler incelenecektir.
Dersin İçeriği
Derste, 1) değişik entelektüel gelenekler ve toplumsal hareket (TH) teorileri çerçevesinde toplumsal hareketlerin doğası ve içeriği, 2) küresel THlerin, uluslararası sivil toplum örgütleri ile yoğunlaşan ilişkileri ve bunların günümüzde yaşanan ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal değişim ve dönüşümlere etkileri 3) küreselleşme karşıtı THler incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küresel toplumsal hareketleri anlamada ve analiz etmek için geliştirilmiş kuramları tespit eder ve inceler.
2) Küresel toplumsal hareketlerin çeşitliliğini ve bunların küresel süreçlere olan etkilerini tespit ve analiz eder.
3) Değişik entelektüel gelenekler ve toplumsal hareket (TH) teorileri çerçevesinde küresel toplumsal hareketleri analiz eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Anlatım
2 Toplumsal hareketler Doğan Çetinkaya, Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler, Çetinkaya (der.), Toplumsal Hareketler, shf. 15-61. Anlatım
Tartışma
3 Toplumsal Hareket Kuramları I D. McCarthy and M.N. Zald. 1977. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory, American Journal of Sociology 82, 6 (1977): 1212-1241. Sidney Tarrow, Introduction and Chapter 1 in Power in Movement. Cambridge UP, 1994, pp.1-27. Tartışma
4 Toplumsal Hareket Kuramları II Alberto Melucci, Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması, Kenan Çayır (haz.), Yeni Sosyal Hareketler, shf.81-107. Tartışma
5 Toplumsal Hareketler ve Eski ve Yeni Medya Zeynep Tüfekçi, Social Movements and Governments in the Digital Age: Evaluating a Complex Landscape, Journal of International Affairs, Fall/Winter 2014, vol.68, no.1, pp.1-17. Tartışma
6 Küresel Toplumsal Hareketler I Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Tartışma
7 Küresel Toplumsal Hareketler II - Neoliberal Küreselleşmeye Direniş Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Tartışma
8 Ara Sınav D. Della Porta and Sidney Tarrow (2004). Transnational Protest and Global Activism. Rowman and Littlefield, chps. 1, 10. Tartışma
9 Küreselleştirme Sürecinde Toplumsal Hareketler Jackie Smith, Promoting Multilateralism. Social Movements and the UN System in Social Movements for Global Democracy, Johns Hopkins Press, 2008, pp. 89-107. Tartışma
10 Öğrenci Sunumları Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
11 Öğrenci Sunumları Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Öğrenci Sunumları Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Öğrenci Sunumları Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
14 Öğrenci Sunumları Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
15 Öğrenci Sunumları Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar