DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ingilizce I   103 1 3 3 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dil ile ilgili dört ana beceride (okuma, yazma, dil bilgisi, dinleme ve konuşma) temel düzeyde bilgi kazandırmak
Dersin İçeriği
İngilizce olarak kendini tanıtma, Temel kavramlar (renkler), Temel kavramlar (meslekler) Temel kavramlar (aylar ve günler), Temel cümle yapıları ve sözcük dizimi, Zamanlar (Geniş Zaman), Zamanlar (Şimdiki Zaman), Zamanlar (-di´li Geçmiş Zaman), Karşılaştırma yapma, En´li cümleler, Günlük hayatta İngilizce (Bir şarkı), Bağlaç Cümleleri, Öbeksi eylemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kendini tanıtır
2) Renkler, aylar, meslekler gibi temel kavramları öğrenir
3) Temel zaman çekimlerini öğrenir ve bu zamanlarda cümleler kurar
4) Karşılaştırma (comparative) ve en´li (süperlative) cümleler kurar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1-İslam Dini´´nin temel kavramları, kaynakları, esasları, değerleri ve felsefesini tanımlar.
2
2-Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklar.
3
3-İslam Tarih ve Medeniyetinin oluşum ve gelişim süreçlerini açıklar.
4
4-Dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesini sağlar.
5
5-Öğrencilerin farklı din ve inanışları tanımalarına rehberlik eder.
6
6-Temel dini metinleri okur, açıklar ve yorumlar
7
7-Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.
8
8-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
9
9-Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
10
10-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
11-Öğrencilerin dinin tarih içindeki gelişimini fark edebilmelerini sağlar.
12
12-Öğrencilerin din-vahiy-akıl-bilim ilişkisini kavramalarına rehberlik eder.
13
13-Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dinin, milli birlik ve bütünlüğünün, barış ve uzlaşma kültürünün oluşmasına katkısını içeren alternatif etkinlikler yapar.
14
14-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, materyal ve kaynaklar, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanır.
15
15-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kendini tanıtma Ders kitabından ilgili ünite
2 Temel kavramlar (renkler) Ders kitabından ilgili ünite
3 Temel kavramlar (meslekler) Ders kitabından ilgili ünite
4 Temel kavramlar (aylar ve günler) Ders kitabından ilgili ünite
5 Temel cümle yapıları ve sözcük dizimi Ders kitabından ilgili ünite
6 Zamanlar (Geniş Zaman) Ders kitabından ilgili ünite
7 Zamanlar (Şimdiki Zaman) Ders kitabından ilgili ünite
8 Ara sınav
9 Zamanlar (-di´li Geçmiş Zaman) Ders kitabından ilgili ünite
10 Karşılaştırma yapma Ders kitabından ilgili ünite
11 En´li cümleler Ders kitabından ilgili ünite
12 Günlük hayatta İngilizce (Bir şarkı) Ders kitabından ilgili ünite
13 Bağlaç Cümleleri 1 Ders kitabından ilgili ünite
14 Bağlaç Cümleleri 2 Ders kitabından ilgili ünite
15 Öbeksi eylemler Ders kitabından ilgili ünite
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Grammarway