DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe I: Yazılı Anlatım TD   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin zenginliğini kavratmak, yazılı ve sözlü olarak doğru ve etkili bir Türkçe kullandırabilmek, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi kavratarak dilin önemini aşılamak, yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kuralları kavratmak.
Dersin İçeriği
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilin birey ve toplum için önemini kavrar.
2) Dilin toplum için önemini kavrar.
3) Kültürün temel unsurlarını bilerek dille olan ilişkisini açıklar.
4) Ana dili, ortak dil, konuşma dili, yazı dili, edebi dil, lehçe ve ağız gibi kavramları doğru kullanır.
5) Dil mantığını, dünyadaki dillerin oluşum evresini açıklar.
6) Türkçenin bu diller arasındaki yerini açıklar.
7) Türkçenin tarihi gelişimini açıklar.
8) Dil Devrimi´nin Türkçenin tarihi gelişiminde nasıl bir işleve sahip olduğunu anlatır.
9) Türkçenin ses yapısını ve bu yapının gerektirdiği ses olaylarını yazılı ve sözlü olarak doğru kullanır.
10) Yazım kurallarına uyar.
11) Yazışma kurallarını bilir ve örnekler sunar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1-İslam Dini´´nin temel kavramları, kaynakları, esasları, değerleri ve felsefesini tanımlar.
2
2-Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini açıklar.
3
3-İslam Tarih ve Medeniyetinin oluşum ve gelişim süreçlerini açıklar.
4
4-Dindeki anlayış farklılıklarının, benzerliklerinin ve bunların nedenlerinin fark edilmesini sağlar.
5
5-Öğrencilerin farklı din ve inanışları tanımalarına rehberlik eder.
6
6-Temel dini metinleri okur, açıklar ve yorumlar
7
7-Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak doğru dini bilgiye ulaşır, elde edilen bilgiyi değerlendirir ve kullanır.
8
8-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
9
9-Birey olarak mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata uygun davranır.
10
10-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği uygulamalarında karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
11
11-Öğrencilerin dinin tarih içindeki gelişimini fark edebilmelerini sağlar.
12
12-Öğrencilerin din-vahiy-akıl-bilim ilişkisini kavramalarına rehberlik eder.
13
13-Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak dinin, milli birlik ve bütünlüğünün, barış ve uzlaşma kültürünün oluşmasına katkısını içeren alternatif etkinlikler yapar.
14
14-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimine uygun yöntem, teknik, materyal ve kaynaklar, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanır.
15
15-Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilin tanımı, birey ve toplum için önemi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
2 Dil ile kültür ilişkisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
3 Dilin Türleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
4 Dillerin doğuşu ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
5 Türkçenin gelişimi ve tarihi evreleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
6 Türkiye Türkçesi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
7 Ses Bilgisi Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
8 Ara sınav Örnek sorular için sınavdan 1 hafta önce fotokopi dağıtılacak
9 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
10 Ses Olayları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
11 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
12 Yazım Kuralları Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
13 Noktalama İşaretleri Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
14 Yazışmalar Farklı kaynaklardan ve internetten faydalanılacak.
15 Yazışma Uygulamaları ve değerlendirmeleri Her öğrenci en az iki türde yazışma örneği hazırlayacak.
16-17 Yarıyıl sonu sınavı Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İki Dirhem Bir Çekirdek, Yazar: İskender Pala