DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Güncel Çevre Sorunları CMS   241 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Çağatayhan Bekir ERSÜ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÇAĞATAYHAN BEKİR ERSÜ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÇAĞATAYHAN BEKİR ERSÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Artan nüfus, tüketim, üretim, üretim çeşitliliği karşısında azalan ve kirlenmekte olan doğal kaynakların nasıl korunabileceğine dair çevre bilinci kazandırmak ve sebep-sonuç ilişkilendirmesi yöntemiyle çözüm üretmek.
Dersin İçeriği
1) Çevre kavramının tanımı ve çevre sorunlarının ortaya çıkışı 2) Hava, su ve toprak kirliliğinin nedenleri ve etkileri 3) Biyolojik çeşitliliğin yok olması ve erozyon 4) Atık türleri ve çevresel etkileri 5) Enerji kaynakları ve çevresel etkileri 6) Plansız kentleşme ve sanayileşmenin etkileri
7) Çevre-ekonomi ve kalkınma ilişkileri 8) Ara sınav/Değerlendirme 9) Gelişmiş-gelişmekte olan ülke ayrımları ve sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir çevre ilişkisi 10) Küresel çevre sorunları-ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma 11) Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası alanda çözüm arayışları 12) Çevre hakkı ve çevresel adalet 13) Ulusal ve uluslararası çevre yıkımları ve çevresel örgütler 14) Çevresel güvenlik 15) Su, gıda ve enerji güvenliği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Türkiye´nin ve dünyanın belli başlı çevre problemleri üzerine bilgi toplar, sunar, tartışır, çözümleme yapar. 2. Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına yönelik iş birliğine dayalı çözümler önerir. 3. Küresel düzeydeki çevresel kirlenmenin yayılma v
2) 5. Çevresel güvenliği tehdit eden olguları değerlendirir ve ölçeklendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre kavramının tanımı ve çevre sorunlarının ortaya çıkışı  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
2 Hava, su ve toprak kirliliğinin nedenleri ve etkileri  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
3 Biyolojik çeşitliliğin yok olması ve erozyon  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
4 Atık türleri ve çevresel etkileri  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
5 Enerji kaynakları ve çevresel etkileri  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
6 Plansız kentleşme ve sanayileşmenin etkileri  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
7 Çevre-ekonomi ve kalkınma ilişkileri  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
8 Ara sınav/Değerlendirme  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
9 Gelişmiş-gelişmekte olan ülke ayrımları ve sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir çevre ilişkisi  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
10 Küresel çevre sorunları-ozon tabakasının incelmesi ve küresel ısınma  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
11 Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası alanda çözüm arayışları  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
12 Çevre hakkı ve çevresel adalet  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
13 Ulusal ve uluslararası çevre yıkımları ve çevresel örgütler  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
14 Çevresel güvenlik  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
15 Su, gıda ve enerji güvenliği  İlgili konu veya konular Anlatım
Tartışma
16-17 Final Dönem sonu sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar