DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Bilgisi CMS   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Çağatayhan Bekir ERSÜ
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÇAĞATAYHAN BEKİR ERSÜ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ÇAĞATAYHAN BEKİR ERSÜ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan çevre tesislerinin yapımı ve işletilmesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin genel özelliklerinin ve uygulama alanlarının mühendis adaylarına kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği
Malzeme Bilgisi dersi çevre mühendisliği uygulamaları kapsamında ele alınan yapıların projelendirilmesi ve inşası aşamalarında amaca uygun malzeme seçimi ve geliştirilmesini esas almaktadır. Örnekler üzerinde malzeme grupları tanımlanmakta, malzemelerin mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmektedir. Çevre mühendisliğinde kullanılan malzemeler tanıtılarak üretim süreçleri ve uygulama esasları hakkında bilgi verilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre Mühendisliği alanında kullanılan yapı ve donanım malzemelerini tanımak Malzemeleri kullanım, uygulama, işletme ve maliyet açısından avantaj ve dezavantajlarını anlamak Malzemelerin genel özelliklerinin ve tercih kriterlerinin anlaşılması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilimi, önemi ve Çevre Mühendisliği uygulamalarında kullanılan malzemelerin sınıflandırılması Yok.
2 Malzeme tanıtım yöntemi ve genel özelliklerinin anlaşılması Yok.
3 Aynı amaca yönelik kullanılabilecek malzemelerin avantaj ve dezavantajları Yok.
4 Bağlayıcı malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
5 Donatı malzemesinin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
6 Metallerin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
7 Pişmiş toprak malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
8 Ara sınav Yok. Yazılı Sınav
9 Mekanik malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
10 Plastik malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
11 Jeotekstil/Jeomembran malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
12 Yalıtım malzemelerinin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
13 Kum, çakıl ve agrega malzemelerinin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
14 Diğer malzemelerin sınıflandırılması, özellikleri ve uygulama alanları Yok.
15 Final Sınavı Yok. Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı Yok. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar