DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevrede Biyolojik Reaksiyonlar CMS   236 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.OLCAYTO KESKİNKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OLCAYTO KESKİNKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı doğada bulunan veya yapay olarak üretilen çeşitli maddelere karşı mikroorganizmaların verdiği reaksiyonları ve bu reaksiyonlar sonucu oluşacak ürünleri, sonuçları öğrenciye öğretmektir.
Dersin İçeriği
Aksiyon, koaksiyon, reaksiyon tanımları, aralarındaki farklar ve ortak özellikler, Çevre Mühendisliği açısından bu kavramların önemini değerlendirme ve açıklama, özellikle mikroorganizmaların bulundukları ortamlarda çeşitli maddelere karşı etki mekanizmaları, mikroorganizmaların karbon sağlarken meydana getirdikleri reaksiyonları, azot formlarının şekillenmesinde meydana gelen reaksiyon ve mekanizmalar, mikroorganizmaların ileri düzeyde fosfor biriktirme mekanizmaları, kükürt formlarının şekillenmesinde meydana gelen reaksiyonlar, mikroorganizmaların önemli ksenobiyotik maddelere karşı verdiği reaksiyonlar, doğada parçalanması zor bileşenlere karşı bazı mikroorganizmaların gösterdiği reaksiyonlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aksiyon, koaksiyon, reaksiyon nedir tanımlarını yapabilir, aralarındaki farkları ve ortak özellikleri bilir, Çevre Mühendisliği açısından bu kavramların önemini değerlendirebilir ve açıklayabilir, Özellikle mikroorganizmaların bulundukları ortamlarda çeşi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aksiyon, koaksiyon, reaksiyon nedir tanımları, aralarındaki farkları ve ortak özellikler Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
2 mikroorganizmaların bulundukları ortamlarda çeşitli maddelere etki mekanizmaları (1) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
3 mikroorganizmaların bulundukları ortamlarda çeşitli maddelere etki mekanizmaları (2) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
4 Karbon sağlarken meydana gelen reaksiyonlar Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
5 azot formlarının şekillenmesinde meydana gelen reaksiyon ve mekanizmalar (1) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
6 azot formlarının şekillenmesinde meydana gelen reaksiyon ve mekanizmalar (2) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
7 Ara sınav Yok.
8 Mikroorganizmaların ileri düzeyde fosfor biriktirme mekanizmaları Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 kükürt formlarının şekillenmesinde meydana gelen reaksiyonlar Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
10 kükürt indirgenmesi yüzünden çevrede meydana gelen sorunlar ve mekanizması Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
11 önemli ksenobiyotik maddelere karşı verilen reaksiyonlar (1) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
12 önemli ksenobiyotik maddelere karşı verilen reaksiyonlar (2) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
13 doğada parçalanması zor bileşenlere karşı bazı mikroorganizmaların gösterdiği reaksiyonlar(1) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
14 doğada parçalanması zor bileşenlere karşı bazı mikroorganizmaların gösterdiği reaksiyonlar (2) Ders notu ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
15 Final Sınavı Yok. Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı Yok. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar