DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Yönetimi CMS   334 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.FUAT BUDAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FUAT BUDAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre Yönetiminin temel prensipleri ile küresel, ulusal ve bölgesel düzeydeki çevresel problemlerin etkin yönetiminde kullanılabilecek strateji ve araçların genel değerlendirmesi.
Dersin İçeriği
Çevre Yönetiminin Temel Prensipleri, Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, Çevre Mevzuatı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevresel Risk Değerlendirmesi, Hayat Boyu Değerlendirme, Çevre Yönetim Sistemleri, İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre yönetiminin temel prensiplerini tanımlar Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma göstergelerini tanımlar ve açıklar Çevre yönetimi strateji ve araçlarını tanımlar, analiz eder ve değerlendirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Yönetimine Giriş Anlatım
Tartışma
2 Çevre Yönetiminin Temel Prensipleri Anlatım
Tartışma
3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Anlatım
Tartışma
4 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Anlatım
Tartışma
5 Çevre Yönetimi Kurumsal Yapı Anlatım
Tartışma
6 Çevre Mevzuatı Anlatım
Tartışma
7 Çevresel Etki Değerlendirmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınavı
9 Çevresel Risk Değerlendirmesi Anlatım
Tartışma
10 Hayat Boyu Değerlendirme Anlatım
Tartışma
11 Çevre Yönetim Sistemleri Anlatım
Tartışma
12 Atık Yönetimi Anlatım
Tartışma
13 Ekosistem Yönetimi Anlatım
Tartışma
14 İklim Değişikliği Anlatım
Tartışma
15 Karbon Yönetimi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar