DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arıtma Tesisleri Ekipmanları CMS   340 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Demet KALAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arıtma sistemlerinde uygun donanım seçimi ve kullanılması
Dersin İçeriği
Arıtma tesislerinde kullanılan donanımların çalışma mekanizmaları, özellikleri ve seçimleri/ Izgaralar, Öğütücüler Karıştırma ekipmanları Havalandırma ekipmanları, Difüzörler, Blowerlar Yüzeysel aeratörler Saf Oksijen sistemlerinde kullanılan donatılar Dozlama Sistemleri Pompalar Membranlar Sıyırıcılar Arıtma Sistemlerinde güç kullanımı ve kontrolu, Kontrol Panelleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arıtma tesislerinde kullanılan donanımların çalışma mekanizmaları, ızgaralar, öğütücülerin özelliklerini tanımlar ve belirler. Karıştırma ekipmanlarını, havalandırma ekipmanları, difüzörler, blowerları tanımlar ve seçer. Yüzeysel aeratörler, saf oksijen s


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arıtma tesislerinde kullanılan donanımların çalışma mekanizmaları, özellikleri ve seçimleri/ Izgaralar, Öğütücüler Anlatım
2 Karıştırma ekipmanları Anlatım
3 Havalandırma ekipmanları, Difüzörler, Blowerlar Anlatım
4 Yüzeysel aeratörler Anlatım
5 Yüzeysel aeratörler Anlatım
6 Saf Oksijen sistemlerinde kullanılan donatılar Anlatım
7 Ara Sınav Yazılı Sınav
8 Dozlama Sistemleri Anlatım
9 Membranlar Anlatım
10 Sıyırıcılar Anlatım
11 Arıtma Sistemlerinde güç kullanımı ve kontrolu, Kontrol Panelleri Anlatım
12 Kimyasal Arıtma Sistemlerinde uygulama Anlatım
13 Biyolojik Arıtma Sistemlerinde uygulama Anlatım
14 Fiziksel Arıtma sistemlerinde uygulama Anlatım
15 Final Yazılı Sınav
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar