DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su ve Atıksu Analiz Yöntemleri 1 CMZ   225 3 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Turan YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BÜLENT SARI1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBEHZAT BALCI1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ2. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BÜLENT SARI2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiBEHZAT BALCI2. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre Mühendisliği alanında karşılaşılabilecek su ve su kaynaklarının kalitesini standartlarca kabul edilmiş yöntemlerle nasıl yapıldığını göstermek
Dersin İçeriği
Laboratuar çalışmalarında dikkat edilmesi gereken kurallar ve laboratuar malzemelerinin tanıtımı, numune alma ve saklama yöntemleri, çözelti hazırlama, titrasyon, elektriksel iletkenlik, pH, asidite, alkalinite, sertlik, klorür, bulanıklık, renk ve jar test

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin ders içerisinde gördükleri parametreler hakkında bilgi sahibi olarak analizleri yerine göre yapabilecek tecrübe ve deneyimin öğrenilmesini amaçlar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuar çalışmalarında dikkat edilmesi gereken kurallar ve laboratuar malzemelerinin tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
2 Numune alma ve saklama yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
3 Çözelti hazırlama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
4 Volumetrik titrasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
5 Tuzluluk ve elektriksel iletkenlik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 pH-asidite Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
7 Alkalinite Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Arasınav Hazırlığı Yazılı Sınav
9 Sertlik Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Klorür Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Bulanıklık Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Renk Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
13 Jar test ve bulanıklık giderimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
14 GENEL TEKRAR Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
15 Sınav Haftası Dönem sonu sınavına hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Sınav Haftası Dönem sonu sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar