DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel İşlemler 1 CMZ   311 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Turan YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin temel işlemler ve süreçler konusunda bilgi ve becerisini geliştirirken çevre mühendisliği alanında meydana gelen ve karşılaşabilecekleri problemler konusunda gerekli teknik altyapının oluşması.
Dersin İçeriği
Gaz-sıvı kütle transferi, Katı-sıvı kütle transferi, Oksijen Transferi, Adsorpsiyon ve Adsorpsiyon İzotermleri, İyon Değişimi, Koagülasyon-Flokülasyon ve Çöktürme, Kimyasal Çökeltme, Kimyasal oksidasyon, Nötralizasyon, Sertlik Giderimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre Mühendisliği alanında yer alan Temel İşlemler ve Süreçler hakkında bilgi sahibi olunmasını amaçlar.
2) Su ve Atıksularda gerçekleştirilen Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Temel İşlemler ve Süreçleri hakkında bilgi sahibi olunmasını amaçlar.
3) Su ve atıksu arıtılmasında kullanılan prosesler hakkında teknik bilgiler kazanılmasını amaçlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gaz-Sıvı Kütle Transferi ve Gazların Absorbsiyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Gaz-Sıvı Kütle Transferi ve Oksijen Transferi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Oksijen Transferi ve Gazların Desorpsiyonu Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Sıvı-Katı Kütle Transferi ve Adsorbsiyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Adsorbsiyon ve Adsorbsiyon İzotermleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 İyon Değişimi ve İyon Değiştiriciler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Arasınav Arasınava Hazırlık Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
9 Koagülasyon-Flokülasyon ve Karıştırma Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Çöktürme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Kimyasal Çöktürme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Kimyasal Çöktürme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Kimyasal Çöktürme Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Kimyasal Oksidasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Final Sınavı Dönem Sonu Sınavına Hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem Sonu Sınavına Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar