DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Temini * CMZ   317 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Bülent SARI
Dersi Verenler
Doç. Dr.BÜLENT SARI1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BÜLENT SARI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yerleşim bölgelerinin Standartlara uygun olarak kullanma ve içme suyunun yer altı veya yüzey sularından getirilmesi, depolanması ve dağıtımı, içme suyu şebekesi tasarımı.
Dersin İçeriği
Su Temini ve Çevre Sağlığı Sistemleri, Kaynak Seçimi,Suların Derlenmesi, Memba Sularının Kaptajı, Yer altı Suyu Hidroliği, Yer altı Sularının Kaptajı, Sızdırma Boruları ve Galeriler, Yüzeysel Suların Kaptajı, Suların İletilmesi, Cazibeli İsale Hatları, İsale Hatlarının Donatım Organları, İçme Suyu Şebekeleri, Ana Boru-Esas Boru-Tali Boru Geçkileri, Şebeke Borularının Hesabı ve Şebeke Hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
X
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
X
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Esaslar, Su Temini ve Çevre Sağlığı Sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Su İhtiyacı ve Su Kaynakları, Nüfus Tahminleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Kaynak Seçimi,Suların Derlenmesi, Memba Sularının Kaptajı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Yer altı Suyu Hidroliği, Yer altı Sularının Kaptajı, Sızdırma Boruları ve Galeriler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Kuyu Debilerinin Hesabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Yüzeysel Suların Kaptajı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Suların İletilmesi, Cazibeli İsale Hatları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Arasınav Hazırlığı
9 İsale Hatlarının Donatım Organları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Terfili İsale, Hava Kazanlarının Boyutlandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 İçme Suyu Hazneleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 İçme Suyu Şebekeleri, Ana Boru-Esas Boru-Tali Boru Geçkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Şebeke Borularının Hesabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Ölü Nokta Yöntemi İle Şebeke Hesabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Final Dönem sonu sınavına hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonu sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar