DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Esaslar, Su Temini ve Çevre Sağlığı Sistemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Su İhtiyacı ve Su Kaynakları, Nüfus Tahminleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 Kaynak Seçimi,Suların Derlenmesi, Memba Sularının Kaptajı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 Yer altı Suyu Hidroliği, Yer altı Sularının Kaptajı, Sızdırma Boruları ve Galeriler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 Kuyu Debilerinin Hesabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 Yüzeysel Suların Kaptajı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 Suların İletilmesi, Cazibeli İsale Hatları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Arasınav Hazırlığı
9 İsale Hatlarının Donatım Organları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 Terfili İsale, Hava Kazanlarının Boyutlandırılması Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 İçme Suyu Hazneleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 İçme Suyu Şebekeleri, Ana Boru-Esas Boru-Tali Boru Geçkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 Şebeke Borularının Hesabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 Ölü Nokta Yöntemi İle Şebeke Hesabı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 Final Dönem sonu sınavına hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonu sınavına hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar