DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği ve labaoratuvar tanıtımı Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
2 Laboratuar Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
3 numune alma ve koruma yöntemleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
4 çözelti hazırlama Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
5 volumetrik titrasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
6 pH ve asidite tayini Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
7 alkalinite Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
9 Klorür analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
10 toplam sertlik, kalsiyum ve magnezyum analizleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
11 sülfat analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
12 elektriksel iletkenlik ve çözünmüş katı madde analizleri ve ilişkisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
13 permenganat indeksi analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
14 bulanıklık analizi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
15 jar test ve bulanıklık giderimi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar