DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Suyun Yeniden Kullanımı * CMS   251 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Demet KALAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atıksularla ilgili olarak, iyileştirilmiş su ve suyun yeniden kullanımı daha açık bir şekilde tanımlanırken, su kaynakları sistemi içinde yer alan iyileştirilmiş suyun planlanması, geri çevrimi, depolanması ve yeniden kullanım alanlarının bilinmesi.
Dersin İçeriği
Suların yeniden kullanımına genel giriş, kullanılan terimlerin tanımını ve tarihsel çerçeve. Hidrolik döngüde su döngüsünün rolü ve suyun yeniden kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
X
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
X
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
X
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suların yeniden kullanımına genel giriş, kullanılan terimlerin tanımını ve tarihsel çerçeve. İlgili konu
2 Hidrolik döngüde su döngüsünün rolü ve suyun yeniden kullanılması. İlgili konu
3 Atıksuların yeniden kullanım alanları ve karşılaşılan zorlukların belirlenmesi. İlgili konu
4 İyileştirilmiş suların bileşimi, yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi İlgili konu
5 Suların yeniden kullanımının halk sağlığı ve çevresel açıdan değerlendirilmesi. İlgili konu
6 Risk analizi, riskin tanımlanması, İlgili konu
7 Su iyileştirmede kullanılan birincil arıtma teknolojilerinin arıtma nedenleri ve dereceleri acısından incelenmesi. İlgili konu
8 Ara Sınav İlgili konu
9 İyileştirilmiş suyun tarımsal ve bahçe sulama suyu olarak kullanımı İlgili konu
10 İyileştirilmiş suyun endüstriyel amaçla yeniden kullanımı İlgili konu
11 İyileştirilmiş suyun yer altına deşarjı İlgili konu
12 Suyun yeniden kullanımında dezenfeksiyon prosesi İlgili konu
13 İçilebilir suyun yeniden kullanımı İlgili konu
14 Suların iyileştirilmesi ve yeniden kullanımının planlanması İlgili konu
15 Suların yeniden kullanımı konusunun geleceği İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar