DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Suların yeniden kullanımına genel giriş, kullanılan terimlerin tanımını ve tarihsel çerçeve. İlgili konu
2 Hidrolik döngüde su döngüsünün rolü ve suyun yeniden kullanılması. İlgili konu
3 Atıksuların yeniden kullanım alanları ve karşılaşılan zorlukların belirlenmesi. İlgili konu
4 İyileştirilmiş suların bileşimi, yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi İlgili konu
5 Suların yeniden kullanımının halk sağlığı ve çevresel açıdan değerlendirilmesi. İlgili konu
6 Risk analizi, riskin tanımlanması, İlgili konu
7 Su iyileştirmede kullanılan birincil arıtma teknolojilerinin arıtma nedenleri ve dereceleri acısından incelenmesi. İlgili konu
8 Ara Sınav İlgili konu
9 İyileştirilmiş suyun tarımsal ve bahçe sulama suyu olarak kullanımı İlgili konu
10 İyileştirilmiş suyun endüstriyel amaçla yeniden kullanımı İlgili konu
11 İyileştirilmiş suyun yer altına deşarjı İlgili konu
12 Suyun yeniden kullanımında dezenfeksiyon prosesi İlgili konu
13 İçilebilir suyun yeniden kullanımı İlgili konu
14 Suların iyileştirilmesi ve yeniden kullanımının planlanması İlgili konu
15 Suların yeniden kullanımı konusunun geleceği İlgili konu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar