DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel kimyadan bazı hatırlatmalar İlgili Konu Anlatım
2 Termodinamik İlgili Konu Anlatım
3 Kimyasal kinetik İlgili Konu Anlatım
4 Sulu çözelti Kimyası, asit baz tanımlamaları, konjuge sistemler, pH kavramı İlgili Konu Anlatım
5 Sulu Çözeltilerdeki Yaygın Denge İfadeleri, az çözünen tuzlar İlgili Konu Anlatım
6 Zayıf asitler ve zayıf bazlarda hidronyum ve hidroksil iyonu konsantrasyonları İlgili Konu Anlatım
7 Nötralleşme teorisi, titrasyon eğrileri, tampon çözeltiler İlgili Konu Anlatım
8 Ara Sınav İlgili Konu Anlatım
9 Çevre mühendisliği biyokimyası İlgili konu
10 Çevre Mühendisliği için biyokimya, enzimler, bazı organik maddelerin biyokimyası İlgili Konu Anlatım
11 Genel biyokimyasal yollar, aerobik ve anaerobik sistemlerin temel biyokimyası İlgili Konu Anlatım
12 Adsorpsiyon teorisi ve izotermler İlgili Konu Anlatım
13 Kolloidal Sistemler İlgili Konu Anlatım
14 Koagülasyon teorisi İlgili Konu Anlatım
15 Koagülasyon teorisi İlgili Konu Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar