DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Kimyası 1 CMZ   223 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MESUT BAŞIBÜYÜK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MESUT BAŞIBÜYÜK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre mühendisliği alanında yaygın kullanım alanı olan konulara gerekli kimya temelini oluşturmak
Dersin İçeriği
Genel kimyadan bazı prensipler, termodinamik, kimyasal kinetik, su kimyası, asitler bazlar ve pH konsepti, denge, asit baz titrasyonları, bazı temel biyokimyasal prensipler, adsorsbsiyon, kolloidal sistemler ve koagülasyon teorisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel termodinamik bilgilerin çevre mühendisliği alanındaki yerini açıklar
2) Denge sistemini gazlar ve sucul sistemler açısndan açıklar
3) Asit baz sistemlerini ve nötralizasyona dayalı sistemler ile tampon kavaramını ifade eder. Çevre mühendisliği açısından önemini kavratır.
4) Adsorpsiyon temelleri ile doğal sistemlerde kolloidal taşınımını öğretir.
5) Bulanıklık ve bulanıklık gideriminde kolloidal sistmeleri açıklar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)